Vi har som formål å styrke vår image som en troverdig partner som utfører leveranser godt, med hensyn til investeringens behov og kundens interesse.

For å oppnå dette målet utfører CALVERO følgende oppgaver:

– vi oppfyller kundens krav så bra som mulig,

– vi sikrer punktlige leveranser,

– vi pleier og forbedrer kontakt med kunden.