Hjelpedør og nøddør  i skjermvegger gir mange fordeler. Transparente fyllinger av akrylplater sikrer i dette tilfellet at elementet er meget gjennomskinnelig, noe som gir lystilgang og veldig bra sikt

.