• Aluminiumspaneler brukes først og fremst som vern mot trafikkstøy. Stadig oftere duker aluminiumspaneler opp i industriområder. For å sikre akustisk komfort for nærliggende bygninger monterer man lydskjermer. Aluminiumspaneler produseres i flere varianter med isoleringsegenskaper som er tilpasset støykilden.

  Skjema for oppbygging av aluminiumspanel:

  1. Som konstruksjonselement i aluminiumspanel brukes profilert plate som er montert på begge sider og er 1,0 – 1,5 mm tykk. Plater festes til spesielle profiler med hjelp av aluminiumsnagler. Avhengig av paneler (om de absorberer og reflekterer på en eller to sider) monterer man perforerte plater på en eller to sider med hull med diameter på ca. 8 mm eller uten perforering.
  2. Aluminiumspanel fylles med mineralull med tykkelse på min. 90-100 kg/m3 som isolerer og absorberer lydbølgen.

  Fordeler med aluminiumspaneler:

  Akustiske parametre

  Aluminiumspaneler har ulike akustiske egenskaper, avhengig av paneltype. Lydreduksjonstallet for panelet som reflekterer på begge sider  er DLR=21 dB, for paneler som absorberer på en side  DLR=27 dB og for paneler som absorberer på begge sider DLR=28 dB. Lydabsorpsjonskoeffisient for paneler som absorberer på en side er DLα=16dB og for paneler som absorberer på begge sider DLα=14dB.

  Modulært system

  Aluminumspaneler er tilpasset valgt avstand mellom stolpene til 5000 mm (alternativ 6 m på anmodning).

  Valgt skjermhøyde – etter kundens behov

  Aluminiumspaneler produseres i standard høyde 500 mm. Multiplum av denne dimensjonen gjør det mulig å bygge støyskjermer av valgt høyde.

  Holdbarhet og korrosjonsmotstand

  Tatt i betraktning stoff som elle elementer av aluminiumspaneler er laget av, trenger man ingen ekstra korrosjonshemmende belegg. Lakkfilmen er et estetisk element som gjør aluminiumspaneler vakre. Et bredt utvalg av standardfarger, både RAL og andre, gir en stor valgmulighet, noe som kan gjøre aluminiumspaneler originale.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399